Erkende opleidingen

IMKO biedt erkende opleidingen aan. Een ‘erkende' opleiding betekent dat deze is goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Een erkende opleiding belicht alle facetten van het vak en geeft dus ook onderwijs in vakken als kwaliteitszorg, sociale vaardigheden, arbeidsomstandigheden en milieuzaken. Alleen erkende opleidingsinstellingen zoals IMKO, mogen het door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap erkende diploma uitreiken.

Het ministerie van het Onderwijs houdt toezicht op erkende opleidingen met inzet van de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie controleert de naleving van wet-, regelgeving en de zorg voor het onderwijs en studenten. Hiervoor stelt IMKO jaarlijks een verslag van werkzaamheden op. Dit verslag van werkzaamheden wordt gecontroleerd door de inspectie van Onderwijs. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met IMKO in Waddinxveen.

Bij een erkende opleiding is een stageperiode verplicht, zodat je met de opgedane praktijkervaring direct aan de slag kunt! Per opleiding wordt aangegeven of de opleiding is erkend.

Naast MBO opleidingen heeft IMKO een breed scala aan brancheopleidingen die in samenwerking met brancheorganisaties of volgend aan branchekwalificatiedossiers zijn ontwikkeld. Deze opleidingen zijn uitermate geschikt voor niet-leerplichtigen, werkenden of omscholende studenten die zich verder of binnen een ander vakgebied willen bekwamen. De sectoren waarbinnen IMKO deze vak- of brancheopleidingen aanbiedt kennen een enorme diversiteit. Branches waarbinnen deze opleidingen worden aangeboden zijn: Pedicure, Technische Handel, Drogisterij, Uiterlijke Verzorging, Politiekeurmerk Veilig Wonen, Kantoorvakhandel, etc.

Voor vak-, of brancheopleidingen geldt dat inschrijven via de site direct mogelijk is voor MBO-opleidingen is aanmelding mogelijk waarna je uitgenodigd wordt voor een persoonlijk gesprek in de vestiging van voorkeur